Presentasjon

Å presentere handler om effektiv kommunikasjon mot en eller flere personer i monologform. Dere skal selge inn produktet eller tjenesten til en jury ved hjelp av en powerpointpresentasjon.

I tillegg til en powerpointpresentasjon handler det og om språk, kroppsspråk og hva dere fokuserer på.

I denne oppgaven skal dere lage en powerpointpresentasjon på maks 5 sider og et manus for hver side i tillegg til en innledning. Dere skal og øve inn presentasjonen.

Forslag til oppsett av powerpointpresentasjon ligger under og heter pptmal.ppt

 

Send ferdig ppt til erik.brubak@gmail.com innen 05:25

Rapport på undersøkelsen

Undersøkelsen kan brukes i forbindelse med forretningsplanen dere skal levere. I selve planen skal dere trekke frem argumenter for/ imot deres produkt/ tjeneste basert på svarene dere har fått.

På bloggen skal dere ta ut de viktigste svarene dere har fått og legge inn grafer i innlegget.
Skriv en oppsummerende kommentar om hva svarene dere har fått betyr for videre utvikling av deres ide.

 

Etter Katapult kan dokumentet om undersøkelsen kan organiseres etter følgende struktur:
Hvordan er undersøkelsen foretatt?
Hvordan er den distribuert? (Vurdering av distr. i forhold til treffprosent i målgruppe?)
Demografisk data (kjønn, alder, bosted osv)
Oppsummering av svarene med grafer og kort kommentar.

Kritiske suksessfaktorer

En kritisk suksessfaktor er noe som må inntreffe for å sikre fremgangen til en prosess, prosjekt, plan, eller IT- tjeneste. CSF benyttes oftest om hvilke mål man ønsker å oppnå med et tiltak, uttrykkes i beskrivende prosa og er karakteristikken av hvordan dette oppnås.

Oppgave:
- Hva er særlige utfordringer (i rekkefølge og ha med 2-3 stykker)
–eksempel er: første kunder må nås innen xxx tid og hvorfor dette

 

1.1 Eksempel:

En forretning har sin kjernevirksomhet i salg av varer over internett. Blant de kritiske suksessfaktorer for forretningen er at:

kunden skal kunne bestille når som helst på døgnet betalingstjenesten skal ha høy grad av sikkerhet

For den understøttende IT tjenesten vil de kritiske suksessfaktorene måtte understøtte disse, og designet for den tilhørende WEB-Shop tjenesten har da følgende CSF’er:

tilgjengelighet 24 x 7 x 365
maksimalt 60 minutters varighet på avbrudd i tjenesten, akkumulert over siste løpende 30 dager kryptert betalingsformidling
høyeste sikkerhetskrav til betalingsformidlingen

For de understøttende prosessene vil dette kunne bety følgende CSF’er: formelle krav til definerte og testede IT Continuity planer
feil som medfører nedetid skal være rettet innen 10 minutter overvåking av forsøk på uautoriserte tilganger til løsningen

alle gjentatte feil skal analyseres og fjernes

For den tekniske løsningen vil det kunne være følgende CSF’er:
drift av serverparken med et minimum av forstyrrelser og avbrudd for brukerne redundante løsninger, med Hot Stand By løsning
løpende monitorering og oppfølging av tilgjengelighet og kapasitet
løsningen er teknisk sikret mot datainnbrudd

Økonomi

Hvilke kostnader vil dere pådra dere i en utvikling og lanseringsfase?
Hvordan kan dere redusere kostnadene? Hvilke og hvordan?

Hvor kommer inntektene fra?

Sett opp en liste på inntekter og kostnader

Eksempel:

En utgift er det du betaler for noe når du kjøper det. La oss ta varelageret som et eksempel. Du betaler kanskje 20 000 for et varekjøp. Men kostnaden kommer ikke før du faktisk bruker (altså selger) varene. Det er derfor butikker har varetelling regelmessig, for å finne den faktiske varekostnaden.

Når du kjøper et varig driftsmiddel, la oss si en bil, så betaler du kanskje 100 000 når du kjøper bilen. Men kostnaden kommer ikke før du avskriver bilen. La oss si at du avskriver bilen med 10 000 i året. Når du da avslutter årsregnskapet, så skal de 10 000 kr. i avskrivning føres på Debet siden i resultatet, sammen med andre kostnader…

 

 

Under her gjelder etter katapult:
Dere bør videre se på salgsbudsjett og resultatsbudsjett for oppsett av økonomi for bedriften deres.
Maler ligger på http://www.erikbrubak.com/kif

8: Markedet

Hvor stort, hvem
Hvor er de?, Hvor må du være? (Fysisk, mentalt eller virituelt)
Hvordan nå dem? (kanaler og plassering. F.eks type nettsted eller fysisk møteplass)
Hvordan få tak i dem? (Budskap, visuell utforming)
Inngangskriterier (Hvordan nå de første kundene? Må noe spesielt gjøres? Event, gratisvarer, kjendis etc)
Hva er et attraktivt marked?
- Road test boken. Gir informasjon om markedet og attraktivitet
- Hvorfor er dette attraktivt for deg?

Tilbakemelding pitch

Noen få kommentarer på hva vi føler manglet i pitchen dere holdt
Dette er kjappe notater og det er mulig jeg ikke fikk med meg at noe ble sagt.

IFA:
Eksempel med å krasje i brannbil blir feil. Ta vekk delen om å skli kanskje?
Hva skal dere tjene penger på?
Hva trenger dere av den som hører på?

Eat&Study:
Trekk inn deres kjennskap til målgruppen når dere snakker om behovet
Hva får de som dere samarbeider med igjen for samarbeide med dere?
Pass på at dere ikke gjentar noe som er sagt

EE:
Eksemplet er bra, men tar litt nye av tiden
Hvordan skal dere tjene penger?
Hva trenger dere?
Hva vil dere ha av den som dere snakker med?

RMB:
Start gjerne med et behov for å vise at det er marked for løsningen
Savner struktur på pitch. Mye slagspjatt og tannlegehistorien kan dere ta ut.
Hvordan skal dere tjene penger?
Hva trenger dere av den som hører på?

zipsafe:
Hvordan skal dere tjene penger?
Hva trenger dere av den som hører på?
Når dere henviser til en undersøkelse bør dere nevne navnet på kilden.

palepeople:
Hvordan skal dere tjene penger må tydligere frem
Forklaring på abonnementsmodellen kan fortelles som en historie

Ceilobox:
Flytt dagens situasjon etter behov, men før løsning
Flytt målgruppe og ekslusivitetsdelen før dere snakker om hva dere trenger

Trakt:
Se på strukturen dere ble gitt og formuler teksten bedre
Gangen i pitchen ble for meg: behov ->løsning->løsning->hvorfor oss->løsning->spørsmål->løsning
Hva skal dere tjene penger på?
Hva trenger dere fra den som hører på?

 

7: Konkurrenter

Finn frem til produkter nasjonalt og internasjonalt som kan konkurrere med deres produkt eller dekker samme behov eller deler av behovet. Vis disse ved bruk av logoer/ bilder.

2. Skriv litt om hvilken bransje dere retter dere inn mot/ evt om dere lager en ny bransje
- Hvem er hovedkonkurrentene i den valgte bransjen.

5: Endring av ide

Etter det dere har vært igjennom så langt:

1. Må dere gjøre endringer på opprinnelig ide?

1a: JA
Hvorfor?
Hvilke endringer?

1b: NEI
Hvorfor ikke?
Hva gjør ideen deres unik/ innovativ?

2. Hva er det viktigste dere har fått ut av arbeidet så langt?

3. Har dere funnet noen kritiske suksessfaktorer?